Tiszaszentimre
De woning
De directe omgeving
Dagje uit
Beschikbaarheid
Algemene voorwaarden
Links

 

Algemene voorwaarden

Voor het boeken, huren, bewonen en betalen van onze vakantiewoning gelden de hiernavolgende algemene huurvoorwaarden.

 1. Na de aanvraag van de huurder zal de verhuurder na controle van de beschikbaarheid, prijs en verdere gegevens  de reservering accorderen. Na deze accordering verstuurt de verhuurder aan de huurder een boekingsformulier en is de overeenkomst tussen verhuurder en huurder een feit. De huurder dient een ingevuld boekingsformulier, per post aan de verhuurder te retourneren. Deze overeenkomst is slechts geldig voor de periode zoals op het boekingsformulier is aangegeven. De aanbetaling van 25% van de huurprijs dient 14 dagen na het versturen van het boekingsformulier te zijn ontvangen op het rekeningnummer van de verhuurder, bij gebreke waarvan het de verhuurder vrij staat de betreffende huurovereenkomst zonder enige verdere motivering te ontbinden en de betreffende woning aan iemand anders te huur aan te bieden, zulks onverlet het feit dat de (eerste) huurder vanwege deze nalatigheid gehouden is op verzoek van verhuurder tot het betalen aan verhuurder van een schade-vergoeding van minimaal 25% van de oorspronkelijke huursom over de periode waarvoor de (potentiële) huurder in het gehuurde wenste te blijven, hierna aan te halen als ‘oorspronkelijke huursom’. De verhuurder stuurt 2 weken voor uw vertrek de sleutel van het gehuurde toe alsmede "Handige weetjes"betreffende de woning.
   

 2. Het staat verhuurder vrij om, vanwege haar moverende redenen en zonder opgave van redenen te weigeren een huurovereenkomst aan te gaan met een potentiële huurder. Verhuurder doet hiervan onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling aan de potentiële huurder.
   

 3. De borg dient bij de boeking te worden voldaan en wordt na 2 weken na uw verblijf retour op uw rekening gestort.
   

 4. Het verblijf wordt gerekend per volle week (zaterdag tot zaterdag). Bij afwijkende huurperiodes kan, indien mogelijk, de prijs aangepast worden. Het huis kan vanaf 12.00 uur betrokken worden, en dient, om uiterlijk 12.00 uur op de laatste dag van de huurperiode verlaten te zijn. Bij overschrijding van deze aankomst- en vertrektijden, kan een extra dag in rekening gebracht worden. 
   

 5. Annulering kan slechts aangetekend schriftelijk of bij e-mail geschieden. Er is pas sprake van een annulering mits de ontvangst van de annulering door de verhuurder schriftelijk of per e-mail aan de huurder is bevestigd. 

   Bij annulering minder dan 30 dagen voor aankomst is huurder 100 % van de oorspronkelijke huursom verschuldigd aan verhuurder. Indien verhuurder reeds van huurder een aanbetaling heeft ontvangen zal verhuurder de annuleringskosten, zoveel mogelijk, verrekenen. Een eventueel surplus zal verhuurder restitueren aan huurder.

 1. De huurder heeft, ongeacht de reden, geen enkel recht op restitutie bij het voortijdig verlaten van het gehuurde.

  De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of diefstal van waardevolle voorwerpen die in of bij het huis achtergelaten zijn, en evenmin voor schade aan auto’s die geparkeerd zijn in de nabijheid van het huis. Verder kan de eigenaar van uw vakantiehuis niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en om het huis. Tenslotte wijzen wij huurders erop dat schade aan het vakantiehuis tijdens het verblijf, aan de huurder wordt toegerekend.


  Bij de boeking dient het aantal personen opgegeven worden. Indien bij aankomst blijkt dat er meer personen zijn dan op boekingsformulier staat vermeld, kan u de toegang tot de woning worden geweigerd en kan de verhuurder een toeslag eisen.
   

 2. Alle zaken die de goede orde verstoren en tegen uitdrukkelijke wensen van de verhuurder ingaan, zijn verboden. De huurder is in al deze aangelegenheden gehouden de opdrachten van de eigenaar, of beheerder ter plaatse, op te volgen. Geeft de huurder hieraan geen gehoor, dan wordt de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd, zonder dat enige verdere aanzegging door verhuurder noodzakelijk is en zonder dat huurder enige aanspraak op restitutie van het huurbedrag kan maken. De huurder dient zich in het algemeen te gedragen zoals een goede bewoner (huurder) betaamt.


   

 3. Mochten er onverhoopt klachten zijn tijdens het verblijf in het gehuurde, dient de huurder deze onverwijld te melden aan de verhuurder. Er zal dan getracht worden eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. Klachten nadat huurder het perceel heeft verlaten kunnen/zullen niet door verhuurder in behandeling genomen worden.


   

 4. Bij alle geschillen omtrent deze overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse Rechter bevoegd.

 5. De verhuurder is in geen geval verantwoordelijk voor ongevallen en/of letsel tijdens uw verblijf in en rond de woning.


 


 

           Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf toe!

Top